MyFeed Personalized Content
Bé từ 12 - 24 tháng tuổi
Bài viết
Add this post to favorites

Bé phát triển thị giác như thế nào

Bé yêu tròn xoe mắt nhìn mình, đôi khi chăm chú vào một đồ vật nào đó. Làm thế nào để bé thật sự nhìn thấy mình và nhận thức về thế giới xung quanh. Làm thế nào để mình có thể biết được bé có bị rối loạn thị giác hay không?

4 min để đọc Oct 15, 2015