MyFeed Personalized Content
Bé từ 12 - 24 tháng tuổi
Bài viết
Add this post to favorites

Thực đơn thức ăn dinh dưỡng cho bé

Mẹ đang bí ý tưởng lên thực đơn cho bé? Có lẽ những thực đơn gợi ý của Nestlé sẽ chinh phục được mẹ đấy!

1 min để đọc Oct 17, 2015

Mẹ đang bí ý tưởng lên thực đơn cho bé? Có lẽ những thực đơn gợi ý của Nestlé sẽ chinh phục được mẹ đấy!

Thật khó để ngày nào cũng nấu cho bé yêu những phần ăn vừa ngon vừa cân bằng dinh dưỡng. Để giúp đỡ mẹ, Nestlé giới thiệu 4 thực đơn mỗi ngày, được thay đổi để thích hợp với độ tuổi và nhu cầu của bé. Đây là lựa chọn lý tưởng để giúp bé phát triển tốt qua mỗi tuần. Nào cả nhà cùng măm măm thôi…

>>> Tìm kiếm công thức nấu ăn trong chuyên mục “Thực đơn cho bé” của Nestlé!