MyFeed Personalized Content
0-6 tháng
Article
Add this post to favorites

Chế độ ăn phù hợp khi cho bé bú sữa mẹ

Mình được khuyên rằng nên “ăn cho hai người”, tránh bắp cải và uống nhiều sữa. Mình có đang thực hiện đúng cách hay sai lầm? Mình thật sự cần được tư vấn để phân biệt giữa sự nhắc nhở của người lớn và lời khuyên dinh dưỡng thật sự. 

6 min to read Oct 15, 2015