MyFeed Personalized Content
Thông tin chuẩn cho mẹ&bé từ 0 - 6 tháng tuổi
Bài viết
Add this post to favorites

Làm sao để có nhiều sữa khi cho bé bú sữa mẹ

Mình được khuyên rằng nên “ăn cho hai người”, tránh bắp cải và uống nhiều sữa. Mình có đang thực hiện đúng cách hay sai lầm? Mình thật sự cần được tư vấn để phân biệt giữa sự nhắc nhở của người lớn và lời khuyên dinh dưỡng thật sự. 

5 min để đọc Oct 15, 2015