Feed icon
Học viện Nestlé Mom & Me

Bắt đầu cho con ăn dặm

1 phút
để đọc Oct 15, 2020

Bạn có tự hỏi con sẽ bắt đầu quá trình ăn dặm khi nào và Mẹ cần chuẩn bị những gì để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của con? Hãy cùng Học viện Nestlé Mom & Me đi tìm câu trả lời nhé!

[VIDEO::https://www.youtube.com/embed/xISlLY2-pOI?modestbranding=1&framebor…]