Feed icon
Article

Sự phát triển trí não của trẻ trong 3 năm đầu đời

Bộ não của trẻ sơ sinh có nhiều liên kết thần kinh hơn so với người lớn; giáo dục, học tập ảnh hưởng và thúc đẩy đến sự phát triển trí não cho trẻ 

3 phút
để đọc Oct 15, 2015