MyFeed Personalized Content
Thông tin chuẩn cho mẹ&bé từ 12 - 24 tháng tuổi
Article
Add this post to favorites

Sự phát triển trí não của trẻ trong 3 năm đầu đời

Bộ não của trẻ sơ sinh có nhiều liên kết thần kinh hơn so với người lớn; giáo dục, học tập ảnh hưởng và thúc đẩy đến sự phát triển trí não cho trẻ 

3 min để đọc Oct 15, 2015