Go back

Ba Mẹ Trên Toàn Cầu (Planet Parent)

Trở thành ba mẹ là một cột mốc đáng nhớ nhưng cũng mang đến những thay đổi bất ngờ. Hãy xoay quả địa cầu, chọn một trong 16 quốc gia để xem những khó khăn mà ba mẹ trên toàn thế giới đang gặp phải hàng ngày, cũng như những giải pháp hỗ trợ phù hợp từ Chỉ Số Nuôi Dạy Con Cái nhé.