Feed icon
Article

Giúp bé tập nói như thế nào

Trẻ em làm quen với ngôn ngữ từ khi còn nằm trong bụng mẹ và ngay khi chào đời, bé đã có thể nhận thức và bắt đầu quá trình tập nói. Quá trình tập nói của bé trải qua các giai đoạn khác nhau, và mỗi giai đoạn bố mẹ cần có cách dạy riêng để bé có thể thích ứng và tiếp thu một cách tốt nhất.

5 phút để đọc Tháng 10 15, 2015