MyFeed Personalized Content
Bé từ 12 - 24 tháng tuổi
Bài viết
Add this post to favorites

Giúp bé yêu phát huy khả năng vận động

Khi bé được 2 tuổi là lúc bé đã hoàn thiện kỹ năng vận động thô và đang dần dần hoàn thiện kỹ năng vận động tinh của mình, đây cũng là giai đoạn con bước vào thời kì tự lập, muốn tự mình làm và trải nghiệm mọi thứ xung quanh. Từ 2 tuổi, hầu như trẻ không có giờ phút nào ngồi yên, lúc nào cũng phải hoạt động, như những vận động viên chuyên nghiệp, kể cả lúc ăn cơm. Bé luôn luôn vận động, làm cái này, làm cái nọ, không biết mệt, cho đến lúc đi ngủ. Vì thế, đây là giai đoạn vàng để bố mẹ hỗ trợ giúp bé hoàn thiện khả năng vận động của mình và học hỏi khám phá thế giới đầy màu sắc quanh mình.

4 min để đọc Oct 15, 2015