MyFeed Personalized Content
12-24 tháng
Article
Add this post to favorites

Đồ chơi yêu thích là người bạn thân của bé

Bé nhà mình chỉ đi ngủ khi được chơi với đồ chơi yêu thích. Bé có thể như vậy ở bất cứ nơi đâu, từ nhà trẻ, khi đi tản bộ hay tại nhà ông bà… Đó có phải là cách bé tự trấn an mình? Bé cần chơi như vậy trong bao lâu?

4 min to read Oct 15, 2015