Feed icon
Article

Danh sách đăng ký nhận quà miễn phí của chương trình “NAN OPTIPRO 4 - ĐẠM CHẤT LƯỢNG TỪ NESTLÉ” tuần từ ngày 30/03-05/04/2020

Chúc mừng các bố và mẹ có tên trong danh sách đăng ký nhận quà miễn phí của chương trình “NAN OPTIPRO 4 - ĐẠM CHẤT LƯỢNG TỪ NESTLÉ” tuần từ ngày 30/03-05/04/2020. Quà tặng sẽ được chuyển phát đến bố, mẹ trong vòng 45 ngày từ ngày công bố.

2 phút
để đọc Tháng 4 9, 2020
STT Họ và Tên đệm Tên Số điện thoại
1 Bùi thị liễu Bùi thị liễu XXXX028268
2 Huỳnh Ngọc Cẩm Cẩm XXXX130817
3 Nguyễn đình Điệp XXXX037968
4 Do thi dung Dung XXXX009113
5 NGUYỄN TUYẾT HẠNH XXXX578724
6 Phan thị Hiền XXXX317099
7 Đô đuc Hiệp XXXX978723
8 Hoa Hoang thi Hoa XXXX444823
9 Lê Thị cường Lê Thị cường XXXX140526
10 Nguyễn Thị Loan XXXX474659
11 Lê thị mỹ Lunh XXXX267232
12 Phạm Mạnh XXXX849776
13 Nguyễn Hoàng Oanh XXXX328328
14 Lô văn Phong Phong XXXX808409
15 Không Phùng thị hồng XXXX115338
16 Nguyễn Phương XXXX158517
17 Chu thị phương anh Phương anh XXXX630452
18 Võ thị thanh Tâm XXXX472272
19 Lê Thị Thu Thanh XXXX881188
20 Phùng Thị Thanh XXXX553303
21 Bùi Thị Phương Thảo XXXX046775
22 Ngô hồng Thơm XXXX217711
23 Nguyễn Trần Đăng Tin XXXX237733
24 Đặng thị ngọc Uyên XXXX460968
25 Võ Nguyên XXXX006586
26 Vũ Thị Yến XXXX351216