Feed icon
Article

Danh sách trúng giải – Giáo án lớp mẫu giáo tại gia “Cùng NAN chơi mà học”

Chúc mừng Ba/ Mẹ đã trúng giải Đặc biệt của chương trình “GIÁO ÁN LỚP MẪU GIÁO TẠI GIA – CÙNG NAN CHƠI MÀ HỌC” do nhãn hàng NAN OPTIPRO KID Hộp pha sẵn tổ chức.

Để nhận quà tặng, Ba/ mẹ vui lòng điền các thông tin trên link trước ngày 15.09 để nhãn hàng liên hệ và trao quà nhé.

Lưu ý:  Sau 15.09, Nhãn hàng sẽ đóng link và tổng kết thông tin giao quà. Nhãn hàng có quyền hủy bỏ phần quà nếu Ba mẹ không gửi thông tin đầy đủ đúng thời hạn.

2 phút
để đọc Sep 9, 2021
Stt Tên Tài Khoản Link Facebook
1 Voi Koy https://www.facebook.com/nga.trxxxxx
2 Minh Phượng https://www.facebook.com/profile.php?id=10001052xxxxx
3 Ngô Hồng Nơi https://www.facebook.com/thxxxxx
4 Nhuhanh Nguyen https://www.facebook.com/nhuhxxxxx
5 HOàng NgỌc https://www.facebook.com/keobong.longxxxxx
6 Pham Chinh KT https://www.facebook.com/thichinhxxxxx
7 Vi Mai https://www.facebook.com/profile.php?id=1000091xxxxx
8 Tường Vy https://www.facebook.com/profile.php?id=10005218xxxxx
9 Nguyễn Ngânsóc https://www.facebook.com/profile.php?id=10001033xxxxx
10 Ngọc Thúy https://www.facebook.com/ngocthxxxxx
11 Ngân Shynna https://www.facebook.com/elby.chxxxxx
12 Trần Tú Tú https://www.facebook.com/tutu.trxxxxx
13 Hải Lê https://www.facebook.com/truongthaxxxxx
14 Hari Tô https://www.facebook.com/anyenbxxxxx
15 Nguyễn Phương Phương https://www.facebook.com/profile.php?id=10005466xxxxx
16 Loan Loan Đỗ https://www.facebook.com/profile.php?id=10005462xxxxx
17 Phương Trương https://www.facebook.com/profile.php?id=1000677xxxxx
18 Trữ Nguyễn https://www.facebook.com/nguyen.trxxxxx
19 Ngoc Diep Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100042xxxxx
20 Khỉ Con https://www.facebook.com/vietnhxxxxx
21 Chị Đào https://www.facebook.com/profile.php?id=100051xxxxx
22 Trần Vũ Bé Bông https://www.facebook.com/bebong.trxxxxx
23 Ha Na https://www.facebook.com/profile.php?id=1000222xxxxx
24 Huong River https://www.facebook.com/duyen.ta.50xxxxx
25 Thành Lộc Trịnh https://www.facebook.com/thien.vuxxxxx
26 Nguyễn Ngọc Thùy Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100044xxxxx
27 Chấn Phong https://www.facebook.com/profile.php?id=1000101xxxxx
28 Hoàng Yến Chibi https://www.facebook.com/chibi.hoaxxxxx
29 Phạm Thị Kim Ngân https://www.facebook.com/kimngan.phamxxxxx
30 Trinh Thi Thuy https://www.facebook.com/xiaocxxxxx
31 Nguyễn Hữu https://www.facebook.com/profile.php?id=10001228xxxxx
32 Châu Đoàn https://www.facebook.com/profile.php?id=1000635xxxxx
33 Trúc Linh MT https://www.facebook.com/huycuoxxxxx
34 Nguyễn Nghĩa https://www.facebook.com/profile.php?id=1000115xxxxx
35 Nguyễn Hậu https://www.facebook.com/profile.php?id=10004712xxxxx
36 Ngọc Ánh https://www.facebook.com/amot.nxxxxx
37 Ninh Đào https://www.facebook.com/profile.php?id=1000236xxxxx
38 Lương Thị Hạnh https://www.facebook.com/thihanh.luoxxxxx
39 Nguyễn Thị Dung https://www.facebook.com/thidung.nguxxxxx
40 Trần Thuỳ Trang https://www.facebook.com/thuytrang.trxxxxx
41 Quân Lê Minh https://www.facebook.com/quan.lexxxxx
42 Bx Bích https://www.facebook.com/bx.chaxxxxx
43 LN Như Quỳnh https://www.facebook.com/profile.php?id=10000994xxxxx
44 Sơn Thái Phạm https://www.facebook.com/profile.php?id=100069616xxxxx
45 Anh Trung https://www.facebook.com/profile.php?id=10005503xxxxx
46 Ngoc Vui https://www.facebook.com/vui.vuixxxxx
47 Thư Thư https://www.facebook.com/thuvxxxxx
48 Mai Mai Trang https://www.facebook.com/trang.mai.hxxxxx
49 Bùi Hoàng An https://www.facebook.com/profile.php?id=100025637xxxxx
50 Hai Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=1000420672xxxxx
icon
Related FAQ's