Feed icon
Article

Phương pháp bé phát triển khả năng tư duy và sáng tạo

Tính sáng tạo và tư duy của bé xuất hiện từ rất sớm khi đã bắt đầu vận động một cách chủ động và vững vàng - bé có khả năng tư duy, suy luận để thực hiện được một chuỗi hành động như lấy sách và đặt vào giá. Lúc này, bố mẹ cần có những hoạt động hỗ trợ bé thích hợp để giúp con phát triển tối đa khả năng tư duy, sáng tạo của mình.

4 phút để đọc Tháng 10 15, 2015