MyFeed Personalized Content
Thông tin chuẩn cho mẹ&bé ở giai đoạn mang thai
Bài viết
Add this post to favorites

Các mốc siêu âm thai mẹ cần biết

Xem ngay 8 điều bạn cần lưu ý để tham vấn bác sĩ về những xét nghiệm cần thiết trong các mốc siêu âm thai nhé.

2 min để đọc Dec 3, 2021

Những điều cần biết

1. Các xét nghiệm thiết yếu, không nên bỏ qua khi mang thai và tầm quan trọng của các xét nghiệm này.

2. Các xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh cần làm, liên quan đến độ tuổi, tiền sử bệnh / tiền sử gia đình.

3. Thời điểm cụ thể cần thực hiện từng loại xét nghiệm trong thai kỳ được các bác sĩ khuyến cáo; đặc biệt ở mốc siêu âm lúc thai 12 tuần. Tham khảo những điều cần biết khi siêu âm lúc thai 12 tuần (Hyperlink) để tìm hiểu về sự phát triển của thai nhi.

4. Cách thức thực hiện các siêu âm, xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh.

5. Người thân có được đi cùng khi làm xét nghiệm để kịp thời hỗ trợ mẹ bầu hay không.

6. Thời gian có kết quả.

7. Mức độ chính xác của từng loại xét nghiệm sàng lọc – có thể sẽ có sự chênh lệch giữa các phương pháp.

8. Cách thức liên hệ nếu bạn cần được tham vấn thêm.