MyFeed Personalized Content
12-24 tháng
Article
Add this post to favorites

Bé tập nói lần đầu tiên

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nghe bé bập bẹ những từ đầu tiên đã khiến mình xúc động và tự hào! Làm sao để giúp bé trải qua bước ngoặt tuyệt vời này?

8 min to read Oct 15, 2015