Feed icon
Article

Bé bắt đầu giao tiếp với thế giới xung quanh như thế nào

Bé yêu của mẹ sẽ nhút nhát hay dạn dĩ? Liệu bé có làm quen được bạn mới và quen trường lớp mới không? Làm thế nào mẹ có thể giúp bé bắt đầu những mối quan hệ với mọi người xung quanh?

4 phút
để đọc Tháng 10 15, 2015