Feed icon
Article

Bảo đảm an toàn khi bé chơi tại nhà

Khi bé có thể nô đùa khắp nơi quanh nhà, bé sẽ muốn chạm lấy bất kỳ thứ gì trong tầm với. Mẹ cảm thấy lo lắng khi bé yêu không lường trước được các nguy hiểm. Vậy mẹ nên giải quyết việc này như thế nào?

4 phút
để đọc Oct 15, 2015