MyFeed Personalized Content
Thông tin chuẩn cho mẹ&bé từ 0 - 6 tháng tuổi
Học viện Nestlé Mom & Me
Add this post to favorites

Cho con bú đúng cách

1 min để đọc Oct 8, 2020

Một vài quy tắc mẹ cần nắm rõ để quá trình cho con bú diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

[VIDEO::https://www.youtube.com/embed/USRjNfpqsMY?modestbranding=1&framebor…]