Feed icon
Học viện Nestlé Mom & Me

Cho con bú đúng cách

1 phút
để đọc Oct 8, 2020

Một vài quy tắc mẹ cần nắm rõ để quá trình cho con bú diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

[VIDEO::https://www.youtube.com/embed/USRjNfpqsMY?modestbranding=1&framebor…]